Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na: stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Z dniem 01.11.2007r.został nawiązany stosunek pracy z Panem Jerzym Fornalikiem, zam.Gałązki.

Wybrany kandydat został w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej oceniony spośród kandydatów spełniających wymagania formnalne.   


Data dodania dokumentu: 2007-11-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz