Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę

ROK 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 04.03.2020 r. do 25.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę  na okres od 01.04.2020 do 30.09.2020 r. - grunt pod sezonową sprzedaż lodów na Starym Rynku i przy ul. Zamkowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 20.01.2020 r. do 10.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddanie w dzierżawę  na okres 10 lat na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - działki nr 1355/78 i 1355/72 położone w Koźminie Wielkopolskim w rejonie ul. Prostej.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 76 o pow. 0,0584 ha położona w Białym Dworze.

ROK 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – lokal użytkowy Posterunku Policji w Koźminie Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 14.10.2019 r. do 28.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostaną wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Góreczkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostaną wywieszone wykazy nieruchomości rolnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, przeznaczone do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 05.06.2019 r. do 26.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym dla właścicieli sąsiednich nieruchomości – Staniew działka nr 411/1.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub wydzierżawienia na terenie miasta Koźmina Wlkp. i w Wałkowie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 11.04.2019 r. do 02.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym działki nr 2126/4 i 1226/6 o pow. 0,0194 ha oraz działka nr 2126/7 o pow. 0,0172 ha przy ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wielkopolskim.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 04.04.2019 r. do 25.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Borzęcice działki nr 90 i 89/2.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 21.02.2019 r. do 07.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat – Orla działka nr 261/3.

 

ROK 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach  od 19.11.2018 r. do 03.12.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – nieruchomość gruntowa położona w Starej Obrze stanowiąca działkę nr 27/3 o pow. 0,2589 ha.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciuo art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży – nieruchomość gruntowa położona w Starej Obrze stanowiąca działkę nr 36/9 o pow. 1,3433 ha.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 20.09.2018 r. do 11.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta      i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży – dwa lokale mieszkalne położone w Koźminie Wlkp. przy  ul. Krotoszyńskiej 16 na działce nr 1239/2.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 16.07.2018 r. do 06.08.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat w miejscowościach Biały Dwór, Gałązki, Staniew i Koźmin Wlkp.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U
z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 27/4 o pow. 0,1025 ha w Starej Obrze.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 14.05.2018 r. do 04.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości część działki  nr 274/3 w Orli przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 3.01.2018 r. do 24.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 476/2 i 487/80 w Koźminie Wielkopolskim na rzecz użytkowników wieczystych.

 

ROK 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 9.10.2017 r. do 30.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 lat - lokal użytkowy wykorzystywany dotychczas jako sklep spożywczo – przemysłowy w świetlicy wiejskiej w Gościejewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 18.09.2017r. do 10.10.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat - lokal użytkowy przy ul. Stary Rynek 22 (pomieszczenia po bibliotece publicznej o pow. 136,50 m²).

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 18.09.2017r. do 10.10.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 1537/2 o pow. 0,0866 ha położona w Koźminie Wlkp. w rejonie ul. Strzeleckiej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 24.08.2017r. do 14.09.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- część działki nr 209/16  położonej w Wrotkowie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 02.08.2017r. do 23.08.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 323/4 o pow. 0,1028 ha położonej w Orli.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 10.07.2017 r. do 31.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta   i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży składającej się z działek nr 440/4, 439, 440/2, 435/2 o pow. 1,2281 ha położonej   w Koźminie Wlkp. przy ul. Kopernika.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2017r. poz. 2147/, że w dniach od 27.06.2017 r. do 19.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia - działka nr 147 o pow. 0,3468 ha w Gałązkach.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2017r. poz. 2147/, że w dniach od 25.04.2017 r. do 16.05.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży – sprzedaż lokalu Nr 3 w budynku Wrotków 52 na działce nr 209/31.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 16.01.2016r. do 06.02.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Starej Obrze przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat.

ROK 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta         i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 39/2 położonej w Białym Dworze i działki nr 1355/68 położonej w Koźminie Wielkopolskim na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż przysługującego miastu i gminie Koźmin Wielkopolski prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa  działki nr 486/5 położonej   w Koźminie Wielkopolskim.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 03.08.2016r. do 24.08.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta         i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszonych 5 wykazów nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. przeznaczonych do dzierżawy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 11.07.2016r. do 01.08.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta      i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działek nr: 1537/1 w Koźminie Wielkopolskim oraz 36/1, 36/2 i 39/1  w Białym Dworze.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774/, że w dniach od 20.05.2016r. do 10.06.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 209/33 w Wrotkowie.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 04.04.2016r. do 27.04.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem – lokal handlowo – użytkowy przy ul. Wiatrolika 3 o pow. 42,60 m².

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./, że w dniach od 23.02.2016 r. do 15.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i wniesienia aportu do Spółki KUK Sp. z o. o. – Oczyszczalnia ścieków przy ul. Południowej działki nr 2052/3 i 2053.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774/, że w dniach od 04.02.2016r. do 26.02.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 1842/4 przy
ul. Murnej w Koźminie Wlkp.

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2015r. poz. 1774/, że w dniach od 08.01.2016r. do 29.01.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 98/16 w Mokronosie.

 

 

 

 ROK 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014r. poz. 518 z póź. zm./, że w dniach od 20.10.2015r. do 10.11.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działki nr 270/2 położonej w Orli oraz lokalu mieszkalnego    w budynku przy ul. Boreckiej 20 w Koźminie Wlkp.

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014r. poz. 518 z póź. zm./, że w dniach od 17.09.2015r. do 08.10.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działek nr 323/2, 323/4 i 323/5 położonych w Orli.

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014r. poz. 518/, że w dniach od 09.07.2015r. do 30.07.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 196 w Starej Obrze.

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014r. poz. 518 z póź.zm./, że w dniach od 19.01.2015r. do 02.03.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działek nr 323/2, 323/3, 323/4 i 323/5 położonych w Orli.

 

 Rok  2014

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014r. poz. 518/, że w dniach od 12.09.2014r. do 03.10.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 387/4 przy ul. M. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim.

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014r. poz. 518/, że w dniach od 16.06.2014r. do 07.07.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 2306/2 przy ul. Czypickiego w Koźminie Wielkopolskim.

 

 


 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. /Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 675 z póź. zm./, że w dniach od 10 marca do 31 marca 2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki nr 196 w Starej Obrze. [kliknij]

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. /Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 675 z póź. zm./, że w dniach od     19 lutego do 12 marca 2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazane do sprzedaży zostały działki budowlane nr 423/2, 323/3, 323/4 i 323/5 położone w Orli. [kliknij]

 

 

 

 

 

Rok 2011

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm./, że w dniach od 22 lipca do 02 września 2011r. na tablicy na ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. [kliknij]

Rok 2009

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./, że w dniach od 31 lipca do 11 września 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./, że w dniach od 2 listopada do 14 grudnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [kliknij]

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./, że w dniach od 14 styczna do 25 lutego 2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu MiG zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [kliknij]

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-11-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz