Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości :

Niezabudowana nieruchomość wg ewidencji gruntów działka nr 1248/4 i 2416 położona w Koźminie Wlkp. o powierzchni 176 m² ha zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 9562 i 2706. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony jest na powiększenie sąsiadujących z nim nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości             3.981,40 zł brutto

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2007r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie właściciele sąsiadujących z działkami nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG lub na konto w PKO BP O/Koźmin Wlkp. Nr 72102022670000440200042374 wadium w wysokości 400,- zł najpóźniej do dnia 13 listopada 2007r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-10-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz