Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
** do usuniecia ? ** Organizacja Urzędu

(aby sprawdzić dane teleadresowe i przypisane zadania należy kliknąć na wybrany referat lub stanowisko)

W skład Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Burmistrz - [kliknij]
2) Zastępca Burmistrza - [kliknij]
3) Sekretarz Gminy - [kliknij]
4) Skarbnik Gminy - [kliknij]
5) Referat Księgowości - [kliknij]
6) Referat Oświaty - [kliknij]
7) Urząd Stanu Cywilnego - [kliknij]
8) samodzielne stanowiska do spraw:

 • księgowości podatkowej i wymiarowej - [kliknij]
 • organizacyjnych i kadr - [kliknij]
 • kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego - [kliknij]
 • ewidencji podmiotów gospodarczych - [kliknij]
 • obsługi Rady Miejskiej - [kliknij]
 • promocji gminy - [kliknij]
 • prawnych - [kliknij]
 • planowania przestrzennego - [kliknij]
 • gospodarki wodnej i zarządu drogami - [kliknij]
 • rolnictwa i ochrony środowiska - [kliknij]
 • infrastruktury technicznej i porządku - [kliknij]
 • gospodarki mieniem komunalnym - [kliknij]
 • ewidencji ludności - [kliknij]
 • ochrony przeciwpożarowej i ochrony informacji
 • niejawnych - [kliknij]
 • sportu i kultury - [kliknij]