Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji

27 września 2007 r. o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie:

a)przedstawienie opinii o kandydatach przez Zespół Opiniujący,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) głosowanie,

d)przyjęcie uchwały o wyborze.

6.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2007r.

7.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007,

b) wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej,

c) nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęciczkach,

d) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,

e) opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

f) zbycia nieruchomości.

8.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10.Zakończenie obrad VIII sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-09-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz