Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Rejestr uchwał 2007 - VI sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

VI/2007

27 czerwca 2007

VI/43/07

wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie

 

 

VI/44/07

sprostowania błędu pisarskiego

 

VI/45/07

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 

VI/46/07

zmian w budżecie

 

VI/47/07

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

VI/48/07

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem MiG na lata 2007 - 2011

 

VI/49/07

przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi

 

VI/50/07

utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęciczkach

 

VI/51/07

zawarcia porozumienia z MiG Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 

VI/52/07

nawiązania współpracy z gminą Balatonmariafürdö (Węgry)

 

 

VI/53/07

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie

 

VI/54/07

ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli

 

VI/55/07

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-07-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz