Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:    

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub informatyczne.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

 6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość problematyki samorządowej.

 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości.

 3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

 4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

 5. Umiejętność pracy w zespole.

 6. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne.

 7. Mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie obsługi księgowej budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej.

2. Prowadzenie okresowych analiz dochodów budżetowych.

3. Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

    oraz przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji.

4. Obsługa programu BESTIA, współpraca przy sporządzaniu projektu budżetu, uchwał

     i  zarządzeń dotyczących budżetu, planów finansowych.

5. Sporządzanie i ewidencja zleceń.

Wymagane dokumenty:

     - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną          fotografią,

- świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni,

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw     publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11, biuro nr 10 do 14 sierpnia 2007 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej.”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 25 lipca 2007r.

                                                                             

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                 /-/ mgr inż. Maciej Bratborski

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-07-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-27
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz