Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji

27 czerwca 2007r., godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z V sesji.

3.Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr V/38/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007,

c)zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d)zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007,

e)zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007,

f)uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2007-2011,

g)przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,

h)utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach,

i)zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j)nawiązania współpracy z Gminą Balatonmariafürdö (Węgry),

k)powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,

l)ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych,

m)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

n)zbycia nieruchomości.

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zakończenie obrad VI sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-06-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz