Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji

30 kwietnia 2007r., o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji.

3.Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Krotoszyńskim, stanu bezrobocia oraz formy przeciwdziałania bezrobociu z uwzględnieniem problemu bezrobocia na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

4.Interpelacje radnych.

5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2006 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007,

b) rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przekazywania tych świadczeń,

c) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad V sesji.

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-04-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-23
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz