Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

2.Budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

3. Rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]  

4. Budowa kurnika w Czarnym Sadzie [kliknij] 

5. Budowa zbiornika paliw Centrol [kliknij]

6. Budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. [kliknij]

7. Wymiana zbiorników na stacji paliw Petrol [kliknij]

8. "Ekoinżynieria" - zbieranie, odzysk i recykling odpadów [kliknij]

9. Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz ze spawalnią,malarnią proszkową i mokrą na ul.Floriańskiej 35 w Koźminie Wlkp. [kliknij]

10. Budowa elektorwni wiatrowej we wsi Gościejew [kliknij]

11. Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Mokronosie [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-04-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz