Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

2.Budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

3. Rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]  

4. Budowa kurnika w Czarnym Sadzie [kliknij] 

5. Budowa zbiornika paliw Centrol [kliknij]

6. Budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. [kliknij]

7. Wymiana zbiorników na stacji paliw Petrol [kliknij]

8. "Ekoinżynieria" - zbieranie, odzysk i recykling odpadów [kliknij]

9. Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz ze spawalnią,malarnią proszkową i mokrą na ul.Floriańskiej 35 w Koźminie Wlkp. [kliknij]

10. Budowa elektorwni wiatrowej we wsi Gościejew [kliknij]

11. Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Mokronosie [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-04-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz