Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2007 - sesja IV

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

IV/2007

27.03.2007r.

IV/23/07

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

IV/24/07

zmian w budżecie Miasta i Gminy KOźmin Wlkp. na rok 2007

 

 

IV/25/07

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007

 

IV/26/07

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

IV/27/07

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego MiG Koźmin Wlkp. na lata 2008-2020

 

IV/28/07

wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie

 

IV/29/07

stanowiska RM w Koźminie Wlkp.dot. zamiaru utworzenia Województwa Środkowopolskiego

 

IV/30/07

przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

 

IV/31/07

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Orli

 

IV/32/07

zbycia nieruchomości

 

IV/33/07

zbycia nieruchomości

 

IV/34/07

zbycia nieruchomości

 

IV/35/07

powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-04-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz