Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego

Zgodnie z działem XIV pkt 1 SIWZ proszę o wyjaśnienie niżej wymienionych zagadnień:

1. W pkt 1 przedmiaru wyceniono „każde dalsze 5 cm zebrania humusu” brak jest za to zebrania warstwy podstawowej.

2. W pkt 4 wyliczono ręczne wykopy o ścianach pionowych szerokości dokładnie takiej jak ławy fundamentowe, bez miejsca na szalunki i późniejsze roboty murarskie.

3. W pkt 9 w dodatku za dalszy wywóz gruntu nie podano krotności, ponadto podano inne wyliczenie jak dla wywozu podstawowego.

4. W pkt 11 obrys podbetonu podano dokładnie taki jak obrys ław; zgodnie z PT zagęszczony podbeton winien wystawać poza obrys ław.

5. W pkt. 14 za mały nakład bloczków M4.

6. W pkt.18 zgodnie z zasadami przedmiarowania od powierzchni ścian nie odejmuje się powierzchni nadproży prefabrykowanych.

7. W pkt 25 nadproża należałoby przewidzieć w ściankach gr.18 cm z pustaków wapienno – piaskowych.

8. W pkt 31 w PT przewiduje folię paroszczelną, w przedmiarze brak.

9. W pkt 43 odciagi w PT pokazano jako kątownik 30x30x5 ze stopa z blachy + 4 szt. kołków kotwiących do każdego odciągu, w przedmiarze jest to pręt fi 10 ocynk i wspornik dachowy.

10. W pkt.45 PT przewiduje blachę dachówkową na łatach z profilu zimnogiętego 50x30x2,5 podana w przedmiarze nie odpowiada PT.

11. W pkt.46 i 47 podano obróbki z blachy powlekanej w SST przewidziano obróbki z blachy cynkowo – tytanowej. Brak o obmiarach obróbek na styku połaci dachowej ze ścianami kolanowymi oraz pasa nadrynnowego.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, iż odpowiedź na powyższe zapytanie skierowane przez jednego z wykonawców, została zawarta w zmodyfikowanych plikach (kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna, mapy oraz szkice lokalizacyjne), które zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Koźmin Wlkp.

 


Data dodania dokumentu: 2007-02-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz