Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2006 - sesja II

Numer 
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

II/2006

6 grudnia

2006r.

 

II/3/06

skład osobowy stałych komisji Rady Miejskiej

 

 

II/4/06

wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

II/5/06

powołanie komisji rewizyjnej

 

 

II/6/06

ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

II/7/06

upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

II/8/06

zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006

 

 

II/9/06

obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2006r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2007

 

 

II/10/06

obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2006r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2007

 

II/11/06

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

II/12/06

określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

II/13/06

opłata targowa

 

II/14/06

ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku

 

 

 

II/15/06

nabycie nieruchomości gruntowych

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-30
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz