Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:


1. Nieruchomość położona w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej o powierzchni 3245 m² działka nr 1384/2 zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 11891, brak planu zagospodarowania przestrzennego, sąsiadujące nieruchomości, zabudowa rzemieślnicza, tory kolejowe.


Cena wywoławcza nieruchomości 26.670,00 zł brutto


Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pok. nr 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wadium w wysokości 2.600,- zł najpóźniej do dnia 6 lutego 2007r. do godziny 15.00.


Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.


Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., pokój nr 8, tel.(062) 7219351 w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-01-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-08
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz