Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo)
 

Koźmin Wlkp. 06.12.2006rGK 7625/16/06OGŁOSZENIENa podstwaie art. 32 ust. 1 ; art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje


że w dniu 03.07. 2006r. do UMiG Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek złożony przez P.P.H.U. Zbigniew Szyszka ul. Wierzbowa 30, 63 – 720 Koźmin Wlkp w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej (ślusarstwo)na dz. nr 723/20, 723/32 w m. Koźmin Wlkp. ul. Wierzbowa 30 woj. wielkopolskie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 06.12.2006r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 pok. nr 5.

MW
Otrzymują:


  1. Starosta Krotoszyński

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

63-700 Krotoszyn

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Floriańska 10

63-700 Krotoszyn

  1. Inwestor

  2. BIP Koźmin Wlkp.

  3. UMiG Koźmin Wlkp. - Tablica informacyjna

  4. a/a


Data dodania dokumentu: 2006-12-13
Dodał(a): Mariusz Dymarski