Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie
 Nr MGOPS 341/ 1- 2/ 06
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007 ” w dniu 11.12.2006 r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

PHU PETROL sp. z o.o.

Nowa Obra

63- 720 Koźmin Wlkp.Za cenę: 5, 62 zł brutto za 1 posiłek


Słownie: pięć złotych 62/100

Uwaga cena zawiera podatek VAT


Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16 w dniu 19. 12. 2005 r. o godz. 10 00.


Data dodania dokumentu: 2006-12-13
Dodał(a): Mariusz Dymarski