Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonegoBurmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :


1. Niezabudowana nieruchomość położona w Koźminie Wlkp. przy ul. Wierzbowej wg ewidencji gruntów działka Nr 723/34 o powierzchni 0,7955 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24691, stanowiąca własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.


Cena wywoławcza nieruchomości 96.075,-zł brutto


Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2007r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 9.600,- zł najpóźniej do dnia 16 stycznia 2007r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.


2. Niezabudowana nieruchomość położona we wsi Orla wg ewidencji gruntów działka Nr 79/15 o powierzchni 0,1330 ha zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24535, stanowiąca własność miasta i gminy Koźmin Wlkp..


Cena wywoławcza nieruchomości 11.480,20 zł brutto


Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2007r. o godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 1.200,- zł najpóźniej do dnia 16 stycznia 2007r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.


Informacje na temat sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach od 8 do 16-tej.


Koźmin Wlkp. dnia 11.12.2006r


Data dodania dokumentu: 2006-12-12
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-12
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski