Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z I sesji Rady Miejskiej

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej piątej kadencji odbyła się 27 listopada.  Sesję poprzedziło wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym oraz burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Marka Szymczaka. Sesję otworzył Justyn Zaradniak, który przewodniczył Radzie w poprzedniej kadencji. Następnie prowadzenie sesji przekazał radnemu-seniorowi Janowi Kostce, który odebrał od radnych ślubowanie. Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Justyn Zaradniak, który w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie wszystkich radnych.

Po przejęciu prowadzenia sesji przez Justyna Zaradniaka dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego. W tym przypadku zgłoszone zostały dwie kandydatury: Jana Frąckowiaka oraz Roberta Idkowiaka. W tajnym głosowaniu Idkowiak otrzymał dziewięć głosów, Frąckowiak – pięć, a jeden głos był nieważny. Tym samym Zastępcą Przewodniczącego został Robert Idkowiak.


Data dodania dokumentu: 2006-11-30
Dodał(a): Mariusz Dymarski