Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Składy obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 2

Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załącznikach

od nr 1 do nr 7 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

               /-/ Marek Szymczak

 

 

Załącznik Nr 1do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

1/   Maćkowiak Kazimierz

2/   Stefaniak Elżbieta

3/   Szymańska Agnieszka

4/   Flejsierowicz Paweł

5/   Czerwińska Danuta

6/   Kukfisz Karolina

7/   Krzymiński Walenty

8/   Grygiel Elżbieta

               9/   Marciniak Katarzyna

 

                

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Koźminie Wielkopolskim

                 1/   Maciejewski Łukasz

                 2/   Kołaczkowska Hanna

                 3/   Cholewińska Grażyna

                 4/   Robakowska Sylwia

                  5/   Błaszczyk Justyna

                 6/    Marcisz Katarzyna

                 7/    Krawiec Agnieszka

                 8/    Bajodek Anna

                 9/    Adamiak Beata

                

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

                 1/   Ignasiak Paulina

                  2/   Szymańska Wioletta

                 3/   Waśkowiak Marzena

                 4/    Lewandowicz Marek

                  5/    Pawlik Anna

                 6/    Kubiak Szymon

                 7/    Krawczyk Beata 

                  8/   Marciniak Magdalena

                 9/    Kucharska Katarzyna

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Mokronosie

                 1/    Kozłowski Eugeniusz

                  2/    Błażejczak Anna

                 3/    Szaramowicz Agnieszka

                 4/    Serek Irena

                  5/    Wielebska Halina

                 6/    Kamiński Marek

                 7/    Marek Dominik

                 8/    Baranowska Małgorzata

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Koźminie Wielkopolskim

                 1/    Tasiemski Lucjan

                  2/    Kołaczkowska Malwina

                 3/    Ratajczyk Małgorzata

                 4/    Wałęsa Beata

                  5/    Plucińska Teresa

                 6/    Karbowiak Agnieszka

                 7/    Jabłoński Mikołaj

                  8/    Gołąbek Barbara

                  9/    Pluciński Grzegorz

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr  6 w Borzęciczkach

                 1/    Orpel Dorota

                  2/    Kot Agnieszka

                 3/    Kaźmierczak Paulina

                 4/    Gromadzińska Magdalena

                  5/    Marek Przemysław

                 6/    Mucha Monika

                 7/    Marcisz Arkadiusz

                  8/    Ulatowska Hanna

                 9/    Misiak Danuta

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 18 października 2006r.

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Wałkowie

                 1/    Banaszak Anna

                  2/    Dutkowiak Paulina

                 3/    Goździńska Magdalena

                 4/    Wałęsa Piotr

                  5/    Grzelak Agnieszka

                 6/     Marek Halina

                 7/    Zawikowska Dorota

                  8/    Wybierała Wioleta

                 9/    Drabik Bogumiła


Data dodania dokumentu: 2006-10-19
Dodał(a): Mariusz Dymarski