Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXVII sesji

W dniu 14 września odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad było przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2006r. Budżet po stronie dochodów został wykonany w 55,23% (co odpowiada kwocie 10.125.132,35zł). Natomiast wydatki budżetu osiągnęły na półmetku poziom 8.845.176,54zł., tj. 45,26% planu. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miał niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych - najbardziej kosztowne inwestycje drogowe są bowiem w trakcie realizacji. Rada jednogłośnie przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Podczas sesji przyjęto także uchwałę zwiększającą tegoroczny budżet o kwotę 196.934zł Dodatkowe dochody pochodzą m.in. z dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej (88.314zł), rekompensaty ze strony PFRON utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej (73.600zł), dodatkowych wpływów z podatków i opłat (26.720zł). Po stronie wydatków środki pochodzące z dotacji przeznaczono zgodnie z celem, na jakie dotacje zostały przekazane. Pozostałe przeznaczono na zwiększenie kwot zabezpieczonych w budżecie na: remont drogi Orla – Sapieżyn (76.996zł), remonty budynków oraz oświetlenie ulic i dróg.


Data dodania dokumentu: 2006-09-22
Dodał(a): Mariusz Dymarski