Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej)

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej zwołana została w trybie nadzwyczajnym na dzień 19 lipca 2006r., godz. 19.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.
Porządek obrad obejmuje przyjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2006r.,

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

c) dofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy) w Koźminie Wlkp.,

d) zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych,

e) wyrażenia zgody na odwołanie przez Starostę Krotoszyńskiego darowizny na rzecz miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej prawo własności części nieruchomości gruntowych wchodzących w skład likwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp.-Piaski Wlkp.,

f) zbycia nieruchomości.


Data dodania dokumentu: 2006-07-19
Dodał(a): Mariusz Dymarski