Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Oświadczenia - Radni

RADNI W KADENCJI 2018 -2023 

Borowczyk Marcin -  [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]           

Dykcik Wojciech - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]             

Idkowiak Robert -  [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]            

Iwański Jacek - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]                     

Jankowiak Karol - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]               

Jakubiak Piotr - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]                   

Jarosz Sławomir  -  [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]              

Kołaczkowski Dariusz - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]       

Konarczak-Bojanek Irena - [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]  

Misiak Anna    -   [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]                

Nowacki Andrzej  -   [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]            

Patryniak Sławomir  -    [2018 - początek kadencji] [2018] [2019]       

Wieczny Marek  -  [2018 - początek kadencji]  [2018] [2019]              

Zaradniak Justyn  - [2018 - początek kadencji] [2018]            

Zawodny Ryszard   -    [2018 - początek kadencji]  [2018]  [2019]     

 

Radni w kadencji 2014 - 2018

Leszek Chojnicki [2014 - początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Wojciech Dykcik [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Hieronim Gabryelczyk [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017]

Wiesław Głuszek [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Adam Grzelak [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Tomasz Grzesiak [2014 -początek kadencji]
[2014] [2015] [2016] [2017]

Karol Jankowiak [2014 -początek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017]

Marek Krzyżanowski [2014 -początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Elżbieta Kieliba [2014 -początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Marcin Leśniak [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Andrzej Nowacki [2014 -początek kadencji] [2014 [korekta] [2015] [2016] [2017]

Bartłomiej Szymczak [2014 -początek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017]

Konrad Tomczak [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017]

Marek Witek [2017 - początek kadencji] [2017]

Justyn Zaradniak [2014 - poczatek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

Jacek Zawodny [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017 - wygaśnięcie mandatu radnego]

 

Radni w kadencji 2010 - 2014

Janusz Burdziąg  [2014 zakończenie kadencji]

Leszek Chojnicki  [2014 zakończenie kadencji

Wojciech Dykcik [2014 zakończenie kadencji]

Hieronim Gabryelczyk [2014 zakończenie kadencji]

Adam Grzelak  [2014 zakończenie kadencji]

Andrzej Hencel [2014 zakończenie kadencji]

Jacek Iwański  [2014 zakończenie kadencji]

Bogdan Jędrzejak  [2014 zakończenie kadencji]

Grzegorz Król  [2014 zakończenie kadencji]

Jarosław Maleszka  [2014 zakończenie kadencji]

Ryszard Perek  [2014 zakończenie kadencji]

Henryk Staniewski  [2014 zakończenie kadencji]

Konrad Tomczak   [2014 zakończenie kadencji]

Marek Wieczny  [2014 zakończenie kadencji]

Justyn Zaradniak  [2014 - zakończenie kadencji]

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz